EU 37/21 Politická reklama – zvýšení transparentnosti, T: 26.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci pravidel týkajících se pravidel politické reklamy a zvýšení její transparentnosti.

Komise hodlá předložit balíček opatření k zajištění větší transparentnosti politické reklamy. Opatření jsou aktuální zvláště nyní, kdy se politické kampaně přesouvají stále více na internet.

Tato iniciativa se zaměřuje na hospodářské subjekty, politické strany EU a další aktéry. Cílem je:

  • podporovat fungování jednotného trhu pro reklamní služby
  • zajistit transparentnost zdrojů a účelu reklamy
  • bojovat proti dezinformacím a zásahům do demokratických systémů zemí EU

Níže naleznete dotazník – EU 37_21 EK Politická reklama v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 26. 3. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/