EU 37/20 Hodnocení dopadu SZP na biologickou rozmanitost, půdu a vodu T:2.10.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci hodnocení dopadu Společné zemědělské politiky EU na biologickou rozmanitost, půdu a vodu (přírodní zdroje).

Hodnocení se týká všech opatření zemědělské politiky EU, která mají dopad na přírodní stanoviště, krajinu a biologickou rozmanitost. S ohledem na příslušné právní předpisy EU z oblasti životního prostředí (Natura 2000) se bude posuzovat:

  • rozšíření a kvalita přírodních stanovišť, různorodost krajiny a míra, kvalita a zeměpisné zastoupení biologické rozmanitosti
  • zda jsou opatření účinná, účelná, relevantní, v souladu s ostatními právními předpisy EU a zda poskytují přidanou hodnotu.

Níže naleznete dotazník – EU 37_20 EK Hodnocení dopadu SZP na biologickou rozmanitost, půdu a vodu v českém jazyce ve formátu pdf (dokument bohužel není dostupný v jiném formátu).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 2. 10. 2020.

/jak-na-