EU 37/18 Veřejná konzultace o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce T: 20.7.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce.

Cíl konzultace:

  • Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti je jednou z klíčových priorit Evropské komise. Cílem této konzultace je získat stanoviska na opatření navržená v rámci doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce (2016/C 67/01) a na jejich provádění, jakož i zjistit, jaká opatření by bylo možné na podporu dlouhodobě nezaměstnaných přijmout v budoucnu.
  • Názor na tuto problematiku mohou vyjádřit občané, kteří budou odpovídat za sebe jako soukromou osobu nebo v rámci své profesní činnosti, organizace občanské společnosti, které se zabývají otázkou dlouhodobé nezaměstnanosti, jakož i poskytovatelé služeb zaměstnanosti a sociálních služeb, zaměstnavatelé, či veřejné orgány na celostátní a místní úrovni.
  • Získané odpovědi a názory poslouží jako podklady pro vyhodnocení účinnosti dosavadního přístupu k začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce.

V příloze naleznete dotazník s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Dotazník k vyplnění je k dispozici v českém i anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/436474cb-2790-45ea-85fd-5e05b1627d18?draftid=9d577e31-f00c-4ca4-b7b2-79e5cf6a1d8b&surveylanguage=EN

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.7.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/