EU 36/17 EK Konzultace o cíleném přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva,T:4.10.2017

Komise zahájila konzultaci o cíleném přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva. Cílem konzultace je získat názory zúčastněných subjektů na případné cílené legislativní změny některých klíčových směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva. Poznatky získané v průběhu těchto hodnocení se týkají následujících oblastí:
• větší transparentnost ohledně toho, s kým spotřebitelé ve skutečnosti uzavírají smlouvy při nákupu online a zda se na tyto smlouvy vztahují práva spotřebitelů v EU
• rozšíření některých práv spotřebitelů na smlouvy týkající se online služeb, kdy spotřebitelé namísto placení poskytují údaje
• individuální kompenzace spotřebitelům, kteří byli poškozeni nekalými obchodními praktikami (např. klamavými ekologickými tvrzeními)
• více přiměřených, účinných a odrazujících finančních sankcí při porušení zákonů na ochranu spotřebitele
• zjednodušení některých pravidel a požadavků.

Komise rovněž využívá této příležitosti, aby získala názory zúčastněných subjektů na některé otázky týkající se vnitrostátních předpisů zakazujících podomní prodej.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_cs .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 4. 10. 2017.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/