EU 36/16 Konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU; T: 22. 8. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva Evropské unie. Prostřednictvím konzultace se Komise snaží získat názory jednotlivých subjektů na dílčí směrnice, jež oblast spotřebitelského a marketingového práva upravují, a zhodnotit zda jsou aktuální a pro daný účel vhodné.

Kontrole účelnosti podléhá následujících šest směrnic:

  • Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 93/13/EHS
  • Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží 99/44/ES
  • Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 2005/29/ES
  • Směrnice o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli 98/6/ES
  • Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě 2006/114/ES
  • Směrnice o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů 2009/22/ES

Přestože se tato konzultace týká primárně kontroly právních předpisů spotřebitelského a marketingového práva EU, jež definuje šest zmíněných směrnic, vztahuje se rovněž i na práva spotřebitelů. Součástí této konzultace je tedy také kontrola účelnosti směrnice o právech spotřebitelů 2011/83/EU, která je předmětem samostatného hodnocení.

Výsledky získané z této veřejné konzultace poslouží Komisi jako podklad při přípravě návrhu směrnice o některých aspektech týkajících se smluv o prodeji na internetu a dalšího prodeje zboží na dálku.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf a word v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 22. 8. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/