EU 36/23 Odpadní elektrická a elektronická zařízení – cílená změna; T:20.3.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k Odpadním elektrickým a elektronickým zařízením – cílená změna.

Na základě rozsudku Soudního dvora EU z ledna 2022, musí výrobci nést financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování odpadu z fotovoltaických panelů uvedených na trh mezi 13. srpnem 2005 a 13. srpnem 2012.

Rozsudek si vyžaduje následné opatření ve formě cílené změny směrnice o OEEZ a jejího čl. 13 odst. 1 o financování sběru a zpracování OEEZ, pokud jde o OEEZ od uživatelů jiných, než jsou domácnosti. Návrh nařízení obsahuje ještě cdalší změny v čl. 12, 14 a 15.

Níže naleznete dokumenty – EU 36_23 EK Návrh směrnice COM(2023)63 ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/