EU 36/22 Nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky; T:18.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k novým pravidlům, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky.

Metan je plyn se silným skleníkovým efektem, druhým nejzávažnějším po CO2. Řešení tohoto problému má zásadní význam pro zpomalení globálního oteplování. V souvislosti s důsledky emisí metanu pro klima připravuje Komise evropskou strategii, která má zabránit únikům metanu v odvětví energetiky.

Strategie bude:

  • obsahovat závazná pravidla monitorování, podávání zpráv, ověřování, zjišťování úniků metanu a nápravy situace v odvětví energetiky (2021).
  • podporovat ambicióznější cíle EU v oblasti klimatu stanovené na období do roku 2030 a cíl klimatické neutrality do roku 2050.

Níže naleznete dokumenty – EU 36_22 EK Návrh nařízení COM (2021)805, EU 36_22 EK Příloha COM (2021)805 a EU 36_22 EK Souhrn posouzení dopadů v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici).
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18. 3. 2022.