EU 36/18 Veřejná konzultace týkající se opatření ke zvýšení účinnosti boje proti nezákonnému obsahu online T: 10.6.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se opatření ke zvýšení účinnosti boje proti nezákonnému obsahu online.

Cíl konzultace:

  • V souvislosti s šířením a snadnou dostupností nezákonného obsahu online přetrvává obava o bezpečnost v EU. Tímto nelegálním obsahem je myšleno šíření teroristického obsahu, protiprávních projevů nenávisti, nebo nezákonných obchodních praktik, porušení práv k duševnímu vlastnictví. Nedovolenému obchodu s drogami, padělky a dalším nelegálním zbožím.
  • Účelem dotazníku je shromáždit údaje o zkušenostech respondentů a o přístupu jednotlivých organizací k nezákonnému obsahu, přičemž druhá část dotazníku si klade za cíl shromáždit údaje o tom, jak jednotliví respondenti vnímají možné varianty řešení problému s nezákonným obsahem na internetu.
  • Získané podklady poslouží k posouzení dopadů přijatých opatření a pomohou analyzovat jejich účinnost. Na základě rozsahu tohoto problému zváží Evropská komise, do konce roku 2018, přijetí dalších opatření, která by měl zvýšit účinnost boje proti nelegálnímu obsahu.

V příloze naleznete dotazník s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Dotazník k vyplnění je k dispozici v českém a anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/illegal_content_online

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10.6.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/