EU 35/17 EK Konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online,T:3.10.2017

Komise zahájila konzultaci o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online. Maloobchod v současnosti prochází zásadními změnami – zejména vliv digitalizace. Regulační rámce však v mnoha případech pochází z minulých dekád a nejsou dopadům elektronického obchodu přizpůsobené. Při výběru osvědčených postupů k usnadnění zřizování maloobchodních provozoven a ke snížení provozních omezení v maloobchodním odvětví je třeba brát v úvahu tuto novou situaci, ve které se kombinují kamenné obchody s elektronickým obchodem a prodej probíhá v prostředí s různými prodejními kanály.
Cílem této veřejné konzultace je získat názory zúčastněných stran, které usnadní výběr osvědčených postupů pro maloobchodní odvětví v souvislosti s výše uvedenými opatřeními. Útvary Komise už zahájily rozsáhlou rešerši týkající se vnitrostátních právních rámců pro maloobchod a souvisejících cílů veřejné politiky. Smyslem této veřejná konzultace je tento průzkum dovršit, zejména pokud jde o tato témata:
– důsledky rostoucího významu elektronického obchodu a měnících se návyků zákazníků v maloobchodním sektoru a jeho regulační rámec
– příležitosti a překážky pro integraci maloobchodního trhu EU.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_cs .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 3. 10. 2017.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/