EU 35/16 Konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, T: 27. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu a hodnocení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

Ta stanovuje pravidla pro zajištění bezpečnosti při zpracování dat, ohlašování narušení bezpečnosti osobních údajů a důvěrného charakteru sdělení. Kromě toho zakazuje nevyžádaná sdělení, k nimž uživatel nedal souhlas.

Dne 6. května roku 2015 přijala Evropská komise strategii jednotného digitálního trhu, která si klade za cíl vytvořit vhodné a rovné podmínky k rozvinutí digitálních sítí a inovativních služeb. Na základě nových pravidel EU pro ochranu údajů, která byla přijata v dubnu letošního roku, komise plánuje posílit důvěru a bezpečnost v oblasti digitálních služeb, a to zejména pokud jde o zpracování osobních údajů.

Revize směrnice o soukromí a elektronických komunikacích je jednou z hlavních iniciativ zaměřených na posílení důvěry a bezpečnosti v oblasti digitálních služeb v EU s důrazem na zajištění vysoké úrovně ochrany pro občany.

Přezkum směrnice o soukromí a elektronických komunikací si klade za cíl vyhodnotit výkonnost stávajících právních předpisů ve vztahu ke kritériím, jako je účinnost, efektivita a přidaná hodnota v EU. Zpětná vazba z veřejné konzultace poslouží Komisi k přípravě nového legislativního návrhu týkajícího se soukromí a elektronické komunikaci, který je plánován na konec roku 2016.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i doc v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 27.6 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/