EU 35/22 Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh; T:18.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice a návrh nařízení přijaté Komisí k – revize předpisů EU o přístupu na trh plynárenských sítí.

Plně funkční vnitřní trh s energií je klíčem k zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti průmyslu a cenově dostupné energie pro spotřebitele. Přispívá rovněž k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Tato iniciativa navrhuje revizi pravidel EU v oblasti zemního plynu. Účelem je usnadnit vstup obnovitelných a nízkouhlíkových plynů na trh a odstranit veškeré nepřiměřené regulační překážky.

Níže naleznete dokumenty v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici:

  • EU 35_22 EK Návrh směrnice – COM(2021)803
  • EU 35_22 EK Příloha – COM(2021)803
  • EU 35_22 EK Návrh nařízení – COM(2021)804
  • EU 35_22 EK Příloha – COM(2021)804
  • EU 35_22 EK Souhrn posouzení dopadů

Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18. 3. 2022.