EU 35/21 Moderní rámec EU pro zdanění podniků; T: 25.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k modernímu rámci EU pro zdanění podniků.

Komise se snaží zajistit, aby rámec zdanění podniků v zemích EU reagoval na realitu moderní globalizované a digitalizované ekonomiky. Komise zhodnotí diskuse na mezinárodních fórech o reformě mezinárodního daňového systému a představí svou vizi dalšího postupu.

Níže naleznete dokument – EU 35_21 EK  Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)1625385 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 25. 3. 2021.