EU 35/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí T: 10.7.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí.

Cíl konzultace:

  • Tato konzultace je součástí hodnocení směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice SEA). Cílem je shromáždit informace a názory zúčastněných stran a širší veřejnosti na to, jak je směrnice SEA vnímána a jaké výsledky přináší.
  • Pomocí získaných odpovědí a hodnocení Evropská komise posoudí, zda směrnice SEA přinesla očekávané výsledky a vyhodnotí, zda bylo dosaženo předem vytyčených cílů, například v oblasti širší účasti veřejnosti na přípravě a přijetí některých plánů a programů spojených s životním prostředím, či v oblasti většího zapojení zúčastněných stran do legislativního procesu.

V příloze naleznete dotazník s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Dotazník k vyplnění je k dispozici v anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SEA_Evaluation

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10.7.2018

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/