EU 34/16 Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, vyplývající z článku 73 Směrnice 2009/81/ES. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory a podněty zainteresovaných stran a občanů k vyhodnocení směrnice.

Účelem konzultace je zhodnotit zda a v jaké míře bylo dosaženo cílů směrnice 2009/81/ ES, a to pokud jde o fungování vnitřního trhu a rozvoj evropského trhu s obranným vybavením a evropské obranné technologické a průmyslové základny. Informace získané pomocí této konzultace poslouží jako podklad pro vypracování zprávy Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/81 / ES.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i doc v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 20. 6. 2016.

Související soubory

/jak-na-