EU 34/10 Studie k revizi statusu Evropské společnosti; T: 10. 5. 2010

Evropská komise plánuje revidovat legislativu týkající se Evropské společnosti nebo-li Societas Europaea (SE). Jde především o nařízení Rady EC 2157/2001 a směrnice Rady 2001/86/EC. Nařízení v článku 69 uvádí, že Komise představí zprávu a implementaci po pěti letech své účinnosti.

Cílem těchto aktivit je případná revize nařízení a zjednodušení některých pravidel SE. Legislativa SE by se měla současně přiblížit směrnici o přeshraničních fúzích a umožnit firmám přeměnit svůj statut na SE snížením požadovaného základního jmění.
U této příležitosti Komise nechala vypracovat analýzu regulace SE společností Ernst and Young a vypsala veřejnou konzultaci k revizi statutu Evropské společnosti. Komise tuto analýzu předkládá široké veřejnosti k nahlédnutí a žádá o vyplnění přiloženého dotazníku.
Otázky dotazníku se vztahují k:
1. Pozitivní a negativní aspekty při zakládání SE
2. Hlavní trendy v rozšíření SE společností napříč členskými státy EU/EEA
3. Praktické problémy, se kterými se společnosti setkávají při zakládání a správě SE
4. Možná zlepšení současného legislativního rámce
Obracíme se na Vás tedy s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku, dále přikládáme uvedenou studii, její dvě přílohy, zmíněné Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a Směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. května 2010.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/