EU 34/22 Potravinářství – ochrana zeměpisných označení; T:1.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k ochraně zeměpisných označení v potravinářství.

Komise by měla přijmout technická pravidla týkající se zeměpisných označení v potravinářském odvětví. Účelem je vytvořit jednotné podmínky provádění pravidel při změně specifikace výrobku, aby se zajistilo řádné fungování systému.

Níže naleznete dokumenty – EU 34_22 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci, EU 34_22 EK Návrh prováděcího nařízení a EU 34_22 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici).
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 3. 2022.