EU 34/21 Insolvenční právo – větší konvergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních investic; T:19.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci pravidel týkajících se Insolvenčního práva – větší konvergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních investic.

Účinné insolvenční právo je pro investory jedním z hlavních kritérií při rozhodování o tom, zda investovat v zahraničí. Větší důvěra v přeshraniční financování posílí v Unii kapitálové trhy.

V rámci této iniciativy se Komise zabývá nejdůležitějšími rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů. Zváží oprávněné zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.

Níže naleznete dotazník – EU 34_21 EK Insolvenční právo v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 19. 3. 2021.