EU 34/20 Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchu T:11.9.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchu.

Když byla v roce 1977 přijata šestá směrnice o DPH (směrnice Rady 77/388/EHS), byl zaveden zvláštní režim pro cestovní kanceláře a organizátory turistických zájezdů. Tento zvláštní režim DPH, který v současné době upravují články 306 až 310 směrnice o DPH (směrnice Rady 2006/112/ES), byl zaveden z důvodu specifické povahy předmětného odvětví. Služby nabízené cestovními kancelářemi a organizátory turistických zájezdů obvykle představují balíček, jenž sestává zejména z dopravy a ubytování získávaných od třetích stran. Cestovní kanceláře a organizátoři turistických zájezdů pak tento balíček prodávají vlastním jménem svým zákazníkům. Za těchto okolností je obzvláště obtížné uplatňovat běžná pravidla DPH týkající se místa zdanění, základu daně a odpočtu daně na vstupu, a to kvůli komplexnosti a umístění poskytovaných služeb.

Hodnocení se zaměří na to, zda a do jaké míry je zvláštní režim DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchu vhodný, splňuje jeho cíle spočívající ve zjednodušení pravidel pro toto odvětví a zajišťuje, aby DPH vybírala ta země EU, kde jsou zboží nebo služby spotřebovány.

Níže naleznete dotazník – EU 34_20 EK Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchu v českém jazyce ve formátu pdf (dokument bohužel není dostupný v jiném formátu)

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11. 9. 2020.

/jak-na-