EU 34/18 Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí T: 2.7.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o možných opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí.

Cíl konzultace: 

  • Tato veřejná konzultace se týká možných opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí.
  • Cílem této veřejné konzultace je zajistit, aby se k tématu kromě orgánů veřejné správy, průmyslových skupin, nevládních organizací a dalších zainteresovaných subjektů, mohla vyjádřit také široká veřejnost.
  • Získané připomínky poslouží jako podklad pro vyhodnocení a posouzení dopadů jednotlivých skupin výrobků na životní prostředí, přičemž výsledky konzultace Evropská komise použije při přípravě legislativních předpisů a opatření.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25.6.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/