EU 33/17 EK Hodnocení – Nařízení TEN-E,T: 29.8.2017

Nařízení č. 347/2013 o transevropských energetických sítích (TEN-E) bylo přijato dne 17. dubna 2013. Jeho cílem je pomoci národním vládám a společnostem lépe propojit elektrickou a plynárenskou infrastrukturu napříč členskými státy EU. Tato veřejná konzultace je součástí širšího hodnocení, kdy cílem konzultace je zhodnotit dopad nařízení o TEN-E na evropské energetické sítě a vyhodnotit pokrok projektů společného zájmu (PCI), včetně zohlednění toho, jak by se toto nařízení mohlo v budoucnu vyvíjet. Hodnocení jako celek musí rovněž splňovat požadavek nařízení o TEN-E na vypracování zprávy o provádění PCI do roku 2017. Tato zpráva musí obsahovat hodnocení:
– pokroku v oblasti PCI;
– stavu propojení mezi členskými státy;
– účinnosti ustanovení o udělení povolení podle nařízení,
– regulačního zacházení, které PCI obdrží,
– celkové účinnosti nařízení pro integraci trhu a přispívání k cílům v oblasti klimatu
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 29. 8. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/