EU 33/23 Akt o digitálních službách – prováděcí nařízení, T:6.3.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k Aktu o digitálních službách.

Na základě aktu o digitálních službách je Evropská komise zmocněna k přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví podrobná opatření týkající se otázek uvedených v článku 83 tohoto aktu, konkrétně:

  • řízení podle článků 69 až 72 upravující aspekty vyšetřovacích a donucovacích pravomocí Komise
  • slyšení podle článku 79
  • sjednané dohody o zpřístupnění informací stanovené v článku 79

Toto prováděcí nařízení stanoví pravidla pro všechna procesní praktická opatření v článku 83 aktu o digitálních službách.

Níže naleznete dokumenty – EU 33_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)1131327 a EU 33_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiná jazyková verze bohužel není k dispozici)

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/