EU 33/18 Veřejná konzultace týkající se dronů (bezpilotních letadel) – technické normy pro drony jakožto výrobky a podmínky jejich provozu T: 22.6.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se dronů, technických norem jejich výroby a podmínek jejich provozu.

Cíl konzultace:

  • Účelem veřejné konzultace je získání stanovisek a návrhů, které umožní lépe vyhodnotit přínos používání dronů, ale zároveň upozorní na možná rizika, která jsou s drony spojeny, jež by bylo vhodné řešit intervencí ze strany EU.
  • Výsledky konzultace a odpovědi respondentů poslouží jako podklad pro stanovení pravidel pro používání dronů a jejich provozu a také pro veškeré další případné předpisy týkající se tohoto tématu.
  • Dotazník je zaměřen na civilní používání bezpilotních letadel pro veřejné účely, jakož i rekreačního a komerčního používání. Předmětem této konzultace tak není využití dronů pro vojenské účely.

Dotazník k vyplnění je k dispozici v anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_cs

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018drones?surveylanguage=CS

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22.6.2018

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/