EU 32/17 EK Konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad, T: 25. 8. 2017

Komise zahájila konzultaci o uplatňování a dopadech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Směrnice poskytuje dvojí ochranu databází: ochranu autorských práv u databází, jejichž obsah lze považovat za jedinečný materiál, a ochranu databází, do nichž bylo významně investováno podle zvláštního práva. Komise v rámci hodnocení zjišťuje, zda směrnice plní i nadále své politické cíle a zda v kontextu digitální ekonomiky založené na datech vyhovuje danému účelu. Výsledky konzultace budou využity při přípravě pracovního dokumentu útvarů Komise, který zjištění Komise shrne.
Cílem konzultace je shromáždit informace zejména k těmto tématům:
– Vývoj na trhu v souvislosti s databázemi,
– Uplatňování a dopad autorského práva a zvláštních režimů ochrany na tvůrce a uživatele databází,
– Uplatňování směrnice o databázích a potřeba případných změn.

 

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_cs .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 25. 8. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/