EU 32/18 Veřejná konzultace ohledně poplatku za užívání letištní plochy T: 10.6.2018

Evropská komise vypsala konzultaci ohledně poplatků za užívání letištní plochy.

Cíl konzultace:

  • V rámci strategie pro evropské letectví, jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti letecké dopravy v EU, vyhlásila Evropská Komise veřejnou konzultaci zaměřenou na hodnocení směrnice o letištních poplatcích, která stanovuje jednotná pravidla a strukturu letištních poplatků a upravuje základní strukturu letištních poplatků.
  • Cílem této konzultace je zajistit, aby kromě organizací a jednotlivců, kteří se přímo podílejí na provádění směrnice o letištních poplatcích, nebo na něž se požadavky této směrnice vztahují, měly možnost vyjádřit svůj názor i další skupiny zainteresovaných stran a široká veřejnost.
  • V návaznosti na výsledky konzultace dojde k vyhodnocení směrnice a posouzení, zda a do jaké míry bude nutné provést změny a její revizi.

Dotazník k vyplnění je k dispozici v anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-airport-charges?surveylanguage=CS

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10.6.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/