EU 3/17 EK Konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží, T: 15. 3. 2017

Současný systém DPH, který měl být původně systémem přechodným, je pro rostoucí počet podniků vyvíjejících přeshraniční činnost roztříštěný a složitý a otvírá příležitosti k podvodům: s domácími a přeshraničními transakcemi se zachází odlišně a na jednotném trhu lze zboží a služby nakupovat bez DPH.
Podle Komise je načase vytvořit na vnitřním trhu EU jednotnou oblast pro DPH, jak uvádí ve svém akčním plánu v oblasti DPH z roku 2016. Komise nyní za tímto účelem plánuje předložit legislativní návrh, který zavede konečný režim DPH.

Tato konzultace si klade za cíl získat názory zúčastněných subjektů na:
– Současnou situaci režimu DPH pro dodávky zboží mezi podniky uvnitř EU,
– Možné krátkodobé zlepšení stávajícího přechodného systému DPH,
– Potřebu přejít na konečný režim DPH založený na principu zdanění dodávek zboží v členském státě určení.
Výstupy z konzultace budou využity při přípravách legislativního návrhu na konečný systém DPH.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 3. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/