EU 3/16 Konzultace k metodám zjišťování existence dumpingu při dovozech z ČLR; T:11. 3. 2016

V prosinci letošního roku vyprší některá ustanovení protokolu o přistoupení Čínské lidové republiky ke Světové obchodní organizaci (WTO). V důsledku toho Evropská komise analyzuje možné dopady na antidumpingové právní předpisy EU (Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009).

Evropská komise proto v této souvislosti spustila veřejnou konzultaci k možným změnám v metodě zjišťování existence dumpingu při šetřeních týkajících se ochrany před dovozy z Čínské lidové republiky. Pokud by novelizace antidumpingových právních předpisů byla považována za nezbytnou, mohlo by to vést ke snížení antidumpingových cel a zvýšení dumpingového dovozu způsobující další poškozování dotčených odvětví EU. To by mohlo mít za následek uvedení počtu pracovních míst v EU v ohrožení.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit návrhy a podněty zúčastněných stran ohledně možností, jak reagovat na ukončení platnosti některých ustanovení protokolu o přistoupení Čínské lidové republiky k WTO. Cílem konzultace je zajistit, aby všechny zainteresované subjekty měly možnost vyjádřit se k ekonomickým a sociálním dopadům zvažovaných možností.

Evropská komise využije výsledky veřejné konzultace ke stanovení nejvhodnějších regulačních i neregulačních opatřeních a k rozhodnutí zda a jakým způsobem navrhnout změny v Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 a Nařízení Rady (ES) č. 597/2009.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 11. března 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/