EU 31/17 EK Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací, T: 1.8.2017

Komise ve svém pracovním programu na rok 2017 oznámila iniciativu týkající se práva obchodních společností, která usnadní využívání digitálních technologií v průběhu celého životního cyklu podniku při přeshraničních fúzích či rozdělování společností. Cílem této konzultace je shromáždit názory na rozsah a obsah takové iniciativy. Výsledky předchozích konzultací naznačily, že zúčastněné strany podporují využívání digitálních nástrojů pro oblast práva obchodních společností a pro řešení otázek spojených s přeshraničními operacemi. Kolizní normy v současnosti existují pro oblasti občanského a obchodního práva pro smluvní záležitosti, deliktní odpovědnost a platební neschopnost, ale značná mezera zůstává v právu obchodních společností. Cílem této konzultace je shromáždit podněty týkající se problémů v oblasti práva obchodních společností a získat názory na to, jak by tyto problémy mohly být řešeny na úrovni EU. Na základě získaných odpovědí Komise určí, které aspekty by měly být předmětem legislativních opatření a které by bylo vhodné zahrnout do dalších případných opatření v souvislosti s nadcházející iniciativou v oblasti práva obchodních společností. Vaše odpovědi, spolu s výsledky externí studie provedené na žádost Komise a s dalšími dostupnými informacemi, budou zohledněny ve zprávě Komise o posouzení dopadů.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190 .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 1.8. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/