EU 31/23 Emise CO2 – metody výpočtu a monitorování u vícestupňových dodávkových vozidel; T:6.3.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k metodě výpočtu a monitorování emisí CO2 u vícestupňových dodávkových vozidel.

Tato iniciativa aktualizuje metodu monitorování a výpočtu emisí CO2 u vícestupňových dodávek (tj. lehkých užitkových vozidel vyráběných a schválených v několika fázích). Aktualizuje rovněž metodu výpočtu hmotnosti vícestupňových dodávek. Konkrétně se bude jednat o změny příloh II a III nařízení (EU) 2019 o výkonnostních normách pro emise CO2 u nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel.

Níže naleznete dokumenty – EU 31_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)1037753 a EU 31_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiná jazyková verze bohužel není k dispozici)

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/