EU 31/22 Zlepšování základních dovedností dospělých; T:7.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“.

Účelem doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností z roku 2016 je pomáhat dospělým získat minimální úroveň gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních dovedností nebo získat širší soubor dovedností. Do 5 let od jeho přijetí musí Komise podat zprávu o dosaženém pokroku.

Hodnocení se zaměřuje na vnitrostátní opatření, podporu poskytovanou Komisí a pokrok dosažený při plnění těchto cílů. Zabývá se také získanými zkušenostmi a důsledky pro budoucnost.

Níže naleznete dotazník – EU 31_22 EK Zlepšování základních dovedností dospělých v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.3.2022

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/