EU 31/21 Podrobná prováděcí pravidla pro DPH (e-commerce); T:12.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh prováděcího nařízení k pravidlům DPH v e-commerce.

Speciální režim pro výběr daně z přidané hodnoty pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační, rozhlasové a televizní nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani, byl rozšířen tak, aby zahrnoval všechny služby a prodej zboží na dálku uskutečňovaný osobám nepovinným k dani. Nařízení Komise (EU) 904/2010 bylo odpovídajícím způsobem změněno a stanoví pravidla pro audit transakcí zaznamenaných v těchto zvláštních režimech.

Níže naleznete dokumenty – EU 31_21 EK Návrh nařízení a EU 31_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz   do 12. 3. 2021.