EU 31/18 Veřejná konzultace o režimech poplatků za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku T: 1.6.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o režimech poplatků za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku.

Cíl konzultace:

  • Hodnocení opatření, jehož cílem je snižovat hluk ze železniční nákladní dopravy v EU prostřednictvím režimu poplatků za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku (NDTAC)
  • V závislosti na Vašich připomínkách dojde k přezkoumání dosažených cílů, posouzení dosavadních dopadů a případné revizi aktuálního právního rámce.

Dotazník k vyplnění je k dispozici v anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-rail-noise?surveylanguage=CS

 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1.6.2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/