EU 30/17 EK Průběžné hodnocení Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) 2014–2020, T: 27. 8. 2017

Evropská komise zahájila průběžné hodnocení evropského Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (dále jen COSME). COSME je víceletý nadnárodní program zaměřený na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků. Byl zahájen v roce 2014 a potrvá do roku 2020. Program COSME je určen zejména pro MSP za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Do programu COSME je z rozpočtu EU poskytnuto 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP. Hlavním cílem programu je umožnit snadnější přístup firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, a to zejména prostřednictvím bezplatné expertní sítě Enterprise Europe Network, evropské asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví (IPR SME Helpdesk) a portálu Vaše Evropa. Dále je cílem programu posílit podnikatelskou kulturu a zlepšit podmínky pro zakládání podniků a jejich růst. Podle nařízení, kterým se program COSME zřizuje, musí Komise nejpozději do roku 2018 vypracovat průběžnou hodnotící zprávu. Hlavním účelem tohoto hodnocení je přispět ke zlepšení provádění iniciativ programu a poskytnout průkazné údaje využitelné pro budoucí činnosti.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_cs .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 27. 8. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/