EU 30/23 Splatnost – Směrnice EU o opožděných platbách; T:3.3.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci předpisů EU týkajících se opožděných plateb.

Tato konzultace tvoří součást přípravy Evropské komise na revizi směrnice o opožděných platbách (směrnice 2011/7/EU). Směrnice stanoví povinnosti týkající se lhůt splatnosti v obchodních transakcích mezi podniky (B2B) nebo mezi orgány veřejné moci a podniky (G2B).

Pro účely tohoto dotazníku se rozumí:

  • lhůtou splatnosti lhůta pro zaplacení dohodnutá ve smlouvě nebo v jakékoli jiné formě dohody mezi stranami (může být vyjádřena například ve dnech nebo měsících).
  • prodlením s platbou doba, o niž je překročena lhůta splatnosti.
  • dobou do uskutečnění platby součet lhůty splatnosti a prodlení s platbou.

Účelem této konzultace je shromáždit informace o následujících aspektech opožděných plateb:

  • hlavní rysy platebních podmínek používaných podniky,
  • zkušenosti zúčastněných stran s nespravedlivými platebními praktikami,
  • názory a zkušenosti zúčastněných stran ohledně řešení sporů týkajících se prodlení s platbami,
  • názory zúčastněných stran na možná politická opatření pro boj proti opožděným platbám,
  • názory zúčastněných stran na možné dopady politických opatření pro boj proti opožděným platbám,
  • dopad opožděných plateb na zúčastněné strany.

Níže naleznete dotazník – EU 30_23 EK Směrnice EU o opožděných platbách ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 3.3.2023.