EU 30/22 Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu; T:7.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi pokynů pro státní podporu v železniční dopravě.

Nedávná kontrola účelnosti (hodnocení) pravidel státní podpory pro odvětví železniční dopravy potvrdila, že tato pravidla jsou zastaralá a vyžadují úplný přezkum.
Cílem této iniciativy je aktualizovat pravidla tak, aby:

  • byla plně v souladu s klíčovými prioritami EU
  • se snadněji uplatňovala
  • byla přizpůsobena potřebám odvětví a jeho dalšímu růstu a konkurenceschopnosti

Revidovaná pravidla rovněž kodifikují stávající rozhodovací praxi.

Níže naleznete dotazník – EU 30_22 EK Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.3.2022