EU 30/21 Emise CO2 a spotřeba paliva u těžkých vozidel – výsledky silničních zkoušek; T:12.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízeníEmisím CO2 a spotřebě paliva u těžkých vozidel – výsledky silničních zkoušek.

Pravidla EU pro oblast životního prostředí vyžadují, aby výrobci nových těžkých vozidel (např. nákladních vozidel, autobusů a autokarů) prováděli silniční zkoušky, jimiž zjistí úroveň emisí a spotřebu paliva, a tyto informace předložili příslušným vnitrostátním orgánům.

Tyto informace je potřeba následně předat Komisi, aby mohla sledovat pokrok při plnění cílů EU ohledně snižování emisí CO2. Tato iniciativa stanoví podrobná pravidla pro předkládání těchto informací Komisi.

Níže naleznete dokumenty – EU 30_21 EK Návrh nařízení 1 a EU 30_21 EK Návrh nařízení 2 v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz   do 12. 3. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/