EU 30/18 Veřejná konzultace ohledně požadavků na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu, v pohotovostním režimu při připojení na síť a ve vypnutém stavu, T: 14.5.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající ohledně požadavků na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu, v pohotovostním režimu při připojení na síť a ve vypnutém stavu. 

Cíl konzultace: 

  • Vzhledem k tomu, že všichni evropští občané a organizace pravděpodobně nakupují výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení (např. domácí spotřebiče, spotřební elektroniku a zařízení informační techniky), je cílem této veřejné konzultace transparentním způsobem shromáždit jejich názory a stanoviska, a to pomocí dotazníku. Dotazník obsahuje otázky obecného i specifičtějšího technického charakteru.
  • Výsledky Komise dále využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy nařízení.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-requirements-standby-networked-standby-and-mode-electric-power-consumption-electrical-and-electronic-household-and-office-equipment_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14.5.2018.