EU 3/23 Služby cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů; T: 9.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k iniciativě týkající se krátkodobých pronájmů.

Cílem této iniciativy je rozvíjet odpovědný, spravedlivý a důvěryhodný růst trhu s krátkodobými pronájmy jako součásti vyváženého turistického ekosystému. Dále chce zajistit rovné podmínky pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb a reagovat na četné žádosti zúčastněných stran o přijetí opatření na úrovni EU v této oblasti. Ta by zahrnovala vyvážená řešení pro města, přímé a profesionální poskytovatele krátkodobých pronájmů a platformy, z čehož budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.

Níže naleznete dokumenty – EU 3_23 EK Návrh nařízení COM(2022)571 a EU 3_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9.1.2023.