EU 3/22 Emise skleníkových plynů – pozměněná pravidla týkající se monitorování a vykazování; T: 5.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k pozměnění pravidel týkající se monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů.

Touto iniciativou se mění článek 38 prováděcího nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování. Řeší jak načasovat uplatňování určitých pravidel monitorování a vykazování emisí, a zejména pak nulového faktoru emisí ze spalování udržitelné biomasy. Cílem je zajistit důsledné, účinné a harmonizované provádění ustanovení a umožnit odbornou přípravu ověřovatelů.

Níže naleznete dokument – EU 3_22 EK Návrh prováděcího nařízení v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 5. 1. 2022.