EU 3/21 Hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibility, T:20.1.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibility

Elektrické přístroje a zařízení se mohou navzájem rušit – např. interference televizních přijímačů, mobilních telefonů, rádií a v blízkosti stojících praček nebo elektrického vedení. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě stanoví limity elektromagnetických emisí z těchto zařízení, aby se interferenci zabránilo.

Toto hodnocení se bude zabývat tím, zda je směrnice pro daný účel stále vhodná. Z jeho závěrů pak Komise vyvodí možné další kroky k jejímu vylepšení.

Níže naleznete dotazník – EU 3_21 EK Electromagnetic compatibility – evaluation of the EU rules v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani jiný format bohužel nejsou k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 20. 1. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/