EU 3/19 Hodnocení právních předpisů EU týkající se ochrany průmyslových vzorů; T: 22. 3. 2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se právních předpisů EU o ochraně průmyslových vzorů.

Cíl konzultace:
Cílem konzultace je shromáždit dostatečné podklady a stanoviska zúčastněných stran k hodnocení směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů a nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství s cílem určit do jaké míry tyto právní předpisy plní zamýšlenou funkci a zda je lze i nadále považovat za účelné.
Vzhledem k rostoucímu ekonomickému významu ochrany designu pro podporu inovací a vývoj nových výrobků s atraktivním designem je v EU stále více zapotřebí přístupná, moderní, efektivní a konzistentní právní ochrana vlastníků práv průmyslových vzorů

Dotazník v českém jazyce s otázkami  naleznete níže ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 3. 2019.

Soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/