EU 29/17 Hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech, T: 23.7.2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (dále jen směrnice o inteligentních dopravních systémech). Směrnice poskytuje právní rámec na podporu zavádění a využívání inteligentních dopravních systémů (ITS) v EU, a to zejména přes hranice. Komise v současnosti provádí hodnocení směrnice s cílem posoudit, do jaké míry směrnice přispěla k rychlejšímu a koordinovanějšímu zavádění ITS, jakož i lepšímu fungování systému silniční dopravy a jeho rozhraní s jinými druhy dopravy. V rámci konzultace vyzývá Komise všechny zúčastněné strany, aby vyjádřily své stanovisko k obecnému fungování směrnice a potřebě pokračovat v činnosti EU v této oblasti. Dále budou rovněž řešeny příslušné aspekty akčního plánu a nezávazná opatření k usnadnění zavádění ITS v silniční dopravě.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 23.7. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/