EU 29/16 Veřejná Konzultace týkající se methylisothiazolinonu v rámci nařízení o kosmetických přípravcích; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se obsahu methylisothiazolinonu (MI) v kosmetických přípravcích, které se oplachují, a to v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Komise touto konzultací vyzývá zainteresované strany, včetně vnitrostátních orgánů, výrobců kosmetických přípravků a dotčených látek či příslušný průmysl, aby předložily své návrhy a připomínky k navrhovaným opatřením a na jejich možný ekonomický dopad.

V souvislosti s možným ekonomickým dopadem Komise žádá, aby se zúčastněné strany vyjádřily zejména k těmto oblastem:

proveditelnost navrhovaných změn;

  • konkurenceschopnost;
  • přímé a nepřímé náklady, způsobené podnikům, včetně malých a středních podniků;
  • inovace a výzkumu;
  • konkrétní regiony, sektory a pracovníci;
  • země mimo EU a mezinárodní vztahy;
  • makroekonomické prostředí.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 20. 6. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/