EU 29/23 Narušující zahraniční subvence; T:28.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení pro narušující zahraniční subvence – procesní pravidla jejich posuzování.

V červnu 2022 se Rada a Evropský parlament předběžně dohodly na nařízení, kterým se zahraniční subvence podrobí stejné kontrole jako subvence EU. Tato iniciativa stanoví pravidla pro uplatňování daného nařízení:

  • postupy pro oznamování a obsah oznámení o spojení podniků a nabídek na veřejné zakázky
  • pravidla pro výpočet lhůt
  • procesní pravidla týkající se předběžných přezkumů a hloubkových šetření v případech podezření na narušující zahraniční subvence

Níže naleznete dokumenty – EU 29_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)842946 a EU 29_23 EK Přílohy 1-2 v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiná jazyková verze bohužel není k dispozici)

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/