EU 29/22 Přezkum emisních norem pro těžká vozidla; T:7.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (zároveň probíhá i sběr informací k posouzení dopadů)přezkumu emisních norem pro těžká vozidla.

Stávající pravidla EU týkající se emisních norem CO2 mají zásadní význam pro snížení emisí z nových těžkých vozidel. Jak bylo oznámeno ve Strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu, Komise tyto právní předpisy přezkoumá a pro tato vozidla stanoví ambicióznější cíle týkající se snižování emisí.

Níže naleznete dotazník – EU 29_22 EK Přezkum emisních norem pro těžká vozidla a dále dokument EU 29_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2021)7885089 anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici).
Vyplněný dotazník či otevřené připomínky (ve Wordu – týká se dokumentu k posouzení dopadů) prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.3.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/