EU 29/21 Průmyslové emise – aktualizace pravidel EU; T:9.3.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci pravidel týkajících se Průmyslových emisí.

Účelem této konzultace je shromáždit názory na možná opatření, která by měla být zahrnuta do revize směrnice o průmyslových emisích a revize nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Měla by vést k nastíněných možných zlepšení z hlediska lepšího technického provádění, prozkoumání součinnosti se souvisejícími právními předpisy týkajícími se ovzduší, půdy, odpadů, vody, dekarbonizace a oběhového hospodářství, jakož i zlepšení účasti veřejnosti na rozhodování. Informace získané v rámci této konzultace podpoří související posouzení dopadů IED a E-PRTR, která Evropská komise v současné době provádí.

Níže naleznete dotazník – EU 29_21 EK Průmyslové emise v anglickém jazyce ve formátu pdf (čeština či jiný formát bohužel nejsou k dispozici, dostupné jsou verze v němčině či francouštině).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 9. 3. 2021.