EU 29/18 Veřejná konzultace ke kontrole rámce EU pro veřejné podávání zpráv společností T: 25.6.2018

Evropská komise vypsala konzultaci ke kontrole rámce EU pro veřejné podávání zpráv společností.

Cíl konzultace: 

  • Kontrola vhodnosti rámce EU pro veřejné podávání zpráv společností má za cíl posoudit, zda rámec pro podávání zpráv EU je stále vhodný pro daný účel.
  • Jeho prvním cílem je posoudit, zda je veřejný rámec pro podávání zpráv EU celkově stále relevantní pro splnění cílů, přidává hodnotu na evropské úrovni a je účinný, vnitřně konzistentní a soudržný s ostatními politikami EU.
  • Zadruhé bude rovněž přezkoumávat specifické aspekty stávajících právních předpisů, jak požadují právní předpisy EU.
  • Za třetí posoudí, zda je veřejný rámec EU pro podávání zpráv vhodný pro nové výzvy (udržitelnost, digitalizace). Další pokračující vývoj v politikách EU by mohl mít dopad i na rámec veřejného podávání zpráv (Unie kapitálových trhů, společný základ daně z příjmů). 

Dotazník k vyplnění je k dispozici v anglickém jazyce na daném odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/finance-2018-companies-public-reporting?surveylanguage=en

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25.6.2018.

/jak-na-