EU 28/22 Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU; T:14.3.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (zároveň probíhá i sběr informací k posouzení dopadů)Ochraně svobody sdělovacích prostředků v EU.

Nedávný vývoj v některých zemích EU, týkající se vlastnictví, řízení nebo provozu některých sdělovacích prostředků, poukazuje na rostoucí vměšování do mediálního odvětví. Cílem této iniciativy je zajistit lepší fungování mediálního trhu EU, a to zvýšením právní jistoty a odstraněním překážek na vnitřním trhu. Nová pravidla by měla stanovit mechanismus, jak zvýšit transparentnost, nezávislost a odpovědnost při opatřeních, která mají dopad na mediální trh, svobodu a pluralitu v rámci EU.

Níže naleznete dotazník – EU 28_22 EK Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU a dále dokument EU 28_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2021)7899801 českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník či otevřené připomínky (ve Wordu – týká se dokumentu k posouzení dopadů) prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14.3.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/