EU 28/20 Prohlášení o environmentální výkonnosti výrobků a podniků T:24.8.2020

Evropsk komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Prohlášení o environmentální výkonnosti výrobků a podniků K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku

V rámci této iniciativy budou muset společnosti zdůvodnit svá prohlášení/tvrzení o tzv. environmentální stopě svých výrobků/služeb, a to pomocí standardních metod jejich kvantifikace.

Účelem je zajistit, aby tato prohlášení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU a zabránilo se tak tzv. ‘greenwashing’  neboli “lakování na zeleno“ (společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu jejich činností na životní prostředí). To by mělo pomoci kupujícím a investorům činit ekologičtější rozhodnutí a zvýšit důvěru spotřebitelů v ekoznačky a informace o dopadu výrobku na životní prostředí.

Níže naleznete dokument – EU 28_20 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)3820384 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 24. 8. 2020.

/jak-na-