EU 27/16 Konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení o kosmetických přípravcích; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1223/2009) o kosmetických přípravcích. Používání arašídového oleje a hydrolyzovaného pšeničného proteinu v kosmetických přípravcích není v současné době upraveno směrnicí o kosmetických přípravcích.

Arašídový olej a jeho deriváty mají rozšířené použití v kosmetických přípravcích. Již v několika členských státech EU byly zaznamenány bezpečnostní problémy s používáním této látky jako přísady v kosmetických přípravcích. Objevily se zejména obavy nad neočekávanými riziky alergických reakcí.

Komise touto konzultací vyzývá dotčené strany, včetně vnitrostátních orgánů, výrobců kosmetických přípravků a dotčených látek a příslušný průmysl, aby předložily své připomínky k navrhovaným opatřením a na jejich možný ekonomický dopad.

V souvislosti s možným ekonomickým dopadem Komise žádá, aby se zúčastněné strany vyjádřily zejména k těmto oblastem:

  • proveditelnost navrhovaných změn;
  • konkurenceschopnost, trhy a obchod;
  • přímé a nepřímé náklady, způsobené podnikům, včetně malých a středních podniků;
  • inovace a výzkumu;
  • konkrétní regiony, sektory a pracovníci;
  • země mimo EU a mezinárodní vztahy;
  • makroekonomického prostředí.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 20. 6. 2016.

Související soubory

/jak-na-