EU 27/09 Revize Akčního plánu pro energetickou účinnost; T:30.10.2009

Evropská komise navrhuje upravit Akční plán pro energetickou účinnost a žádá o zaslání připomínek k tomuto návrhu.

Dokument nazvaný „7 opatření, která vytvoří v EU 2 miliony nových pracovních míst“ má za cíl zjednodušit předchozí plán přijatý v roce 2006. Zavádí následující opatření:

  1. Právně závazná opatření pro členské státy
  2. Evropská obnova bydlení – rekonstrukce 15 milionů budov do roku 2020
  3. Inteligentní města Evropy
  4. Úspory energie pro veřejný sektor
  5. Plné využití potenciálů MSP
  6. Vzdělávání a odpovědný přístup
  7. Mezinárodní spolupráci

Nejkontroverznější iniciativou je zavedení pro členské státy právně závazných opatření (1), která by měla naplnit cíl EU snížit spotřebu energie o 20%. Druhým významným opatřením je zavedení programu obnovy bydlení (2). Tato iniciativa by se měla týkat soukromých komerčních i veřejných budov a měla by být financována především z Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Předpokládá se, že tato iniciativa vytvoří 300 tis. přímých a 1,1 mil. nepřímých pracovních míst ročně. S cílem využít obrovský prostor pro úspory energií u MSP (5) plánuje Komise spolu s Evropskou sítí energetických podniků spustit informační kampaň na evropské úrovni, založenou na konkrétních možnostech financování a energetických auditů pro MSP. Investování takto významných nákladů do energetické účinnosti bude vyžadovat množství kvalifikované pracovní síly potřebné k navržení, vybudování, instalaci, provozu a údržbě energeticky úsporných budov za přijatelné náklady (6). Tato pracovní síla by proto měla být postupně rozšiřována, aby vyhověla rostoucí poptávce, a to především prostřednictvím odborných školení a vzdělávacích programů určených především pro dotčené dělníky a částečně i architekty. Vaše připomínky k tomuto návrhu prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30.10.2009. Navrhovaná úprava: Návrh změny Akčního plánu pro energetickou účinnost Stávající úprava: Akční plán pro energetickou účinnost (2006)

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/